Regulamin akcji “Rowerem jeździmy, pomoc na kołach kręcimy”

Regulamin akcji “Rowerem jeździmy, pomoc na kołach kręcimy”

Regulamin wirtualnej charytatywnej akcji „ROWEREM JEŹDZIMY – POMOC NA KOŁACH KRĘCIMY”
dla Darczyńców
§1
Organizator
Organizatorem wirtualnej charytatywnej akcji „ROWEREM JEŹDZIMY – POMOC NA KOŁACH
KRĘCIMY” dla Darczyńców (dalej jako „Akcja”) jest Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu, ul.
Katowicka 81a/15 61-131 Poznań, KRS 0000571870 (dalej jako „Fundacja”).
§2

Read More
Regulamin wirtualnego charytatywnego biegu dla Darczyńców

Regulamin wirtualnego charytatywnego biegu dla Darczyńców

Regulamin wirtualnego charytatywnego biegu dla Darczyńców
§1
Organizator
Organizatorem wirtualnego charytatywnego biegu dla Darczyńców (dalej jako „Bieg”) jest Fundacja
Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu, ul. Katowicka 81a/15 (61-131) Poznań, KRS 0000571870 (dalej
jako „Fundacja”).
§2
Cel biegu
Celem Biegu jest promowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu jako formy pomagania.

Read More
Wsparcie od Markbud

Wsparcie od Markbud

“Trudno za serce podziękować słowami!” 
Głęboko wierzymy, że pomocna dłoń naszego kolejnego Darczyńcy, przybliży nas do realizacji celu, którym każdego dnia jest ratowanie życia i zdrowia Podopiecznych fundacji. Dziękujemy za nieocenione wsparcie.


Read More
Wolontariusze wyruszyli

Wolontariusze wyruszyli

Daj z siebie 󠀥󠀥󠀥1% Tyle i aż tyle

Nasi szkolni Wolontariusze już wyruszyli z ulotkami , aby odnaleźć Serca skłonne pomóc w ratowaniu życia małych Podopiecznych naszej fundacji. Trzymajmy kciuki za ich udane poszukiwania.

Read More
Dziękujemy za wsparcie Moto-Sell

Dziękujemy za wsparcie Moto-Sell

Każdego dnia Kochani otrzymujemy dowody na ogrom Wielkich Serc  które opieką i wsparciem otaczają od siedmiu lat naszą fundację, bo żywią przekonanie, że skoro nie sposób pomóc wszystkim, tym bardziej możemy pomóc tym, których wsparcie pozostaje w naszej mocy 

Read More
Serwis Opon Marcin Grudnik z Bolechowic kolejnym darczyńcą <3

Serwis Opon Marcin Grudnik z Bolechowic kolejnym darczyńcą <3

Składamy pokłon uznania dla SERWIS OPON MARCIN GRUDNIK z Bolechowic za wielkie serce , które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy. Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra. Za bezinteresowną pomoc i życzliwość.
To dzięki tak niezwykłym ludziom, udaje nam się pomimo trudnych czasów pandemii, ratować zdrowie i życie

Read More
Certyfikat dobroczynności dla Drukarni Franczak

Certyfikat dobroczynności dla Drukarni Franczak

“Trudno za serce podziękować słowami!”

Głęboko wierzymy, że pomocna dłoń naszego kolejnego Darczyńcy, przybliży nas do realizacji celu, którym każdego dnia jest ratowanie życia i zdrowia Podopiecznych fundacji. Dziękujemy

Read More
Podziękowanie dla ZPM H. i A. Paśko w Ropczycach!

Podziękowanie dla ZPM H. i A. Paśko w Ropczycach!

W imieniu naszych małych Podopiecznych pragniemy złożyć gorące podziękowanie dla Zakładów Przetwórstwa Mięsnego H. i A. Paśko w Ropczycach, za wsparcie finansowe, przekazaną darowiznę i okazane serce dla chorych dzieci objętych opieką naszej fundacji.

” Każdy ma swojego Anioła … I jest dla Kogoś – Aniołem!”

Read More