JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU JEŚLI URZĄD SKARBOWY WYPEŁNIA MÓJ PIT

Urząd Skarbowy wypełnia Twój PIT?

Kiedy Urząd Skarbowy wypełnia PIT za Ciebie masz czas do 30 kwietnia, żeby zdecydować i wskazać przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Wystarczy podać numer KRS Fundacji DZIĘKI TOBIE

Jak podać numer KRS do Urzędu Skarbowego, żeby przekazać 1%?

 

Urząd Skarbowy wypełnia Twój PIT?

PRZEKAŻ 1% W SWOIM DRUKU PIT na stronie www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Jeśli przekazujesz 1% podatku po raz pierwszy:

 • wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
 • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
 • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku

Jeśli chcesz zmienić OPP:

 • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
 • wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%
 • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
 • zatwierdź tę zmianę

Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

 • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
 • nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
 • zatwierdź tę zmianę

PIT-OP dla emerytów

Wniosek PIT OP jest przeznaczony dla świadczeniobiorców organu rentowego (czyli dla osób pobierających emerytury z ZUS, KRUS, którzy nie uzyskują innych dochodów, rozliczają się indywidualnie oraz nie odliczają żadnej ulgi. Poprzez złożenie w urzędzie PIT-OP emeryci mogą wskazać Organizację Pożytku Publicznego, dla której chcą przekazać 1%.

Formularz PIT OP powinien zawierać poniższe dane:

 • urząd, do którego wysyłamy PIT-OP,
 • dane identyfikacyjne składającego (imię, nazwisko, PESEL/NIP, datę urodzenia),
 • numer KRS ORGANIZACJI, dla której przekazać chcemy 1%,
 • podpis osoby składającej.
 • Dodatkowo w PIT-OP możemy wskazać cel szczegółowy oddania 1%.

Druk PIT-OP będzie można złożyć:

 • osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą,
 • za pośrednictwem portalu podatkowego (PFR) Ministerstwa Finansów,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, tzw. ESP (to elektroniczne wysyłanie pism do urzędów za pośrednictwem odpowiednich formularzy podawanych przez nich na stronie, platforma usług elektronicznych),
 • za pośrednictwem banków, które są powiązane z systemem epuap - analogicznie, jak wysyłanie wniosków 500+.

 

 • osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą,
 • za pośrednictwem portalu podatkowego (PFR) Ministerstwa Finansów,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, tzw. ESP (to elektroniczne wysyłanie pism do urzędów za pośrednictwem odpowiednich formularzy podawanych przez nich na stronie, platforma usług elektronicznych),
 • za pośrednictwem banków, które są powiązane z systemem epuap - analogicznie, jak wysyłanie wniosków 500+.

 

WPISZ DO DRUKU PIT

NASZ NUMER KRS: 0000571870

POBIERZ PIT-OP

UDOSTĘPNIJ

Aneta