NASZA MISJA AFRICA

SZKOŁA W OLTOTOI

Autor : Anna Walkowiak – prezes Fundacji Africa Help

„Dyrekcja szkoły w Oltotoi, położonej pomiędzy budowanym przez nas punktem pomocy medycznej a misją, od dawna prosi nas o wykończenie szkoły dla dzieci z wioski Oltotoi i okolic.

Do tej pory dzieci uczyły się w trzech klasach bez podłogi i okien. Szkoła składała się z wzniesionych murów i dachu. Brak było dostępu do wody i sanitariatów. Trudno wymagać od dziecka spragnionego i głodnego, aby mogło się czegokolwiek nauczyć w takich warunkach.

Teraz możemy dokończyć remont szkoły. Pani prezes fundacji „DZIĘKI TOBIE” zdecydowała się wesprzeć ten cel. Jak tylko ks Marek wróci do Tanzanii, zajmie się wykończeniem szkoły. Za otrzymane środki zamierzamy nie tylko zrobić posadzki, tynki, pomalować szkołę, lecz także wyposażyć ją w tablice, ławki szkolne i podręczniki.

Dzieci będą miały wreszcie normalne warunki umożliwiające edukację.”

 

Problem, z jakim borykają się mieszkańcy wiosek tanzańskich, to brak dostępu do czystej wody i podstawowej opieki medycznej. Skutkiem picia wody zanieczyszczonej są liczne niebezpiecznie choroby, takie jak tyfus, tężec czy cholera, które w Europie już nie występują. Ofiarami tych chorób są głównie dzieci, gdyż nie mając jeszcze nabytej odporności oraz dostępu do szczepień i antybiotyków umierają.

Staramy się zmienić rozpaczliwą sytuację mieszkańców takich miejsc, poprzez wsparcie budowy punktów podstawowej pomocy medycznej oraz pomoc finansową o opłaceniu nauki dla przyszłych lekarzy.

Pielęgnujemy nasze partnerstwo z Fundacją Africa Help i  wspólnie działamy dla poprawy życia młodego pokolenia w Afryce.