Fundacja DZIĘKI TOBIE działa od początku sierpnia 2015r.
Dziś obejmujemy stałą opieką ponad 80 Podopiecznych.
To DZIĘKI TOBIE pomoc nabiera realnych kształtów. Do tej pory przekazaliśmy ponad 3.000.000 zł na rehabilitację, leczenie, zakup leków i sprzętów medycznych, pomoc najuboższym. Wsparliśmy przedszkola, szkoły, oddziały integracyjne, stowarzyszenia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, domy opieki, domy dziecka, domy samotnej matki, najuboższe dzieci z parafii oraz inne fundacje.

WPISZ DO DRUKU PIT

NASZ NUMER KRS: 0000571870

UDOSTĘPNIJ