FUNDACJA DZIĘKI TOBIE

KONTO: 81 1600 1462 1841 4161 7000 0001

KRS 0000571870
NIP 7831730029
REGON 362290859

Prezes Fundacji – Karolina Stefańska-Nowak


+48 570 307 309


kontakt@dziekitobie.pl


ul. Katowicka 81A/15
61 – 131 Poznań

 
 

NAPISZ DO NAS