FUNDACJA DZIĘKI TOBIE

– działamy od 2015 r 

– jesteśmy  Organizacją Pożytku Publicznego OPP

– na stałe otaczamy opieką  ponad 150 chorych dzieci z całej Polski – podopiecznych fundacji – finansując  sprzęt medyczny, leki, rehabilitację, nierefundowane operacje…

–  przekazujemy systematyczne wsparcie   dla dzieci z rodzin najuboższych

– sfinansowaliśmy i wykonaliśmy ponad 100 kompleksowych remontów w Placówkach Integracyjnych, Szkołach Specjalnych, Szkołach Podstawowych, Przedszkolach, Gabinetach terapeutycznych, Domach Opieki, Domach Samotnej Matki

– wyposażyliśmy ponad 30 sal dydaktycznych w materiały i pomoce edukacyjne

– objęliśmy finansowym mecenatem edukacyjny projekt współpracy między Stowarzyszeniem Castellum Nostrum, Katedrą Zoologii UPP, Fundacją Dzięki Tobie a ZOO Wrocław przy powołaniu SUCHEGO WALARIUM  na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.

–  tworzymy i koordynujemy „Program -Szkolny Wolontariat”, w którym do tej pory uczestniczyło ponad 500 uczniów.

– wspieramy projekt edukacyjny„ Szkoła w Oltotoi Masheni” – dofinansowaliśmy budowę szkoły w wiosce masajskiej w Centralnej Tanzanii wraz z wyposażeniem.

–  uruchomiliśmy charytatywno-edukacyjny projekt KilometryZbieramy.pl, którego założeniem jest rozbudzenie potrzeby aktywnego trybu życia i chęci pomagania.