FUNDACJA DZIĘKI TOBIE

Kim jesteśmy

Fundacja Dzięki Tobie powstała w 2015 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Naszym głównym celem jest systematyczna pomoc dzieciom z problemami zdrowotnymi. Zajmujemy się wspieraniem leczenia, rehabilitacji oraz edukacji.

Aktualnie obejmujemy finansowym wsparciem ponad 80 dzieci z całej Polski. Każdego dnia uczestniczymy w życiu rodzin, dla których codzienność to walka z chorobą i niepełnosprawnością .

Dzięki Sponsorom i Darczyńcom, udało nam się do tej pory przekazać ponad 3.000.000 zł na rehabilitację, leczenie, zakup leków i sprzętów medycznych oraz pomoc najuboższym.

Wspieramy domy dziecka, domy opieki, domy samotnej matki, placówki oświatowe, oddziały integracyjne oraz najuboższe rodziny.

Karolina Stefańska-Nowak - Prezes Zarządu Fundacji

UDOSTĘPNIJ