WOLONTARIAT SZKOLNY

Program SZKOLNY WOLONTARIAT jest skierowany do uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych.

Główne jego założenie to zachęcić dzieci do podejmowania inicjatyw społecznych, aby przekonali się jak wiele można zyskać wyciągając pomocną dłoń dla osób w potrzebie.

Poprzez uczestnictwo w projektach charytatywnych uczymy wrażliwości i empatii.

Wierzymy, że w rękach naszych Wolontariuszy, spoczywa klucz do lepszego świata, który będą potrafili zbudować.